Onderhoud van je heggenschaar: de verschillende stappen

Onderhoud

Regelmatig en professioneel onderhoud van je heggenschaar is de garantie voor een lange levensduur van je machine. Wij tonen je waar je op moet letten.

Waarom onderhoud van je heggenschaar belangrijk is

Je heggenschaar wordt bij elk gebruik flink belast, waardoor sporen van gebruik en verbruik achterblijven. Door regelmatig onderhoud van de machine kunnen die snel opgespoord en verholpen worden. Zo beperk je ernstige schade en defecten.

Gebruik een heggenschaar altijd met de nodige zorgvuldigheid. Regelmatig onderhoud van je machine brengt beschadigingen aan het licht en beperkt in grote mate het gevaar dat je door de machine gewond raakt.

Je heggenschaar correct onderhouden

Er zijn vaste onderhoudsprocedures die voor en na het werken met de heggenschaar uitgevoerd moeten worden. Deze aanbevelingen gelden zowel voor elektrische als voor, accu- en benzineheggenscharen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting: Draag bij het onderhoud van je heggenschaar altijd werkhandschoenen van stevig materiaal.

Een benzineheggenschaar onderhouden

Voor benzineheggenscharen zijn ook de volgende onderhoudswerkzaamheden nodig.

 • Controleer voordat je begint te werken de carburator bij stationair toerental. Stel hem zo nodig bij of vraag dit aan onze specialisten.
 • Controleer of de brandstoftank goed dicht is en of er geen brandstof lekt.
  Controleer regelmatig de bougies. Wij raden aan ze om de 100 werkuren te vervangen.
 • Reinig de luchtfilter regelmatig en vervang hem indien nodig.
 • Reinig de brandstoftank. Bij een pauze van drie maanden of langer moet de tank leeggemaakt worden. Breng benzinerestanten naar het recyclagepark.
 • Laat de zuigkop in de brandstoftank elk jaar vervangen.

Een accuheggenschaar onderhouden

Besteed bij het onderhoud van een machine met accu ook aandacht aan de accu zelf en aan de lader.

 • Branden of knipperen de leds zoals het hoort? Branden ze rood of helemaal niet, haal dan de accu uit de machine. Raadpleeg "Problemen oplossen" in de handleiding van je heggenschaar voor uitvoerige instructies in verband met waarschuwingssymbolen.

Belangrijk: Neem de accu na elk gebruik uit de heggenschaar en reinig hem met een doek. Wij raden aan de accu altijd gescheiden van de machine en met een lading van 40 tot 60 procent (twee groene leds) op te bergen.

Onderhoud van je elektrische heggenschaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de heggenschaar onderhoudt, anders bestaat er groot gevaar voor ongevallen!

Als je een elektrische heggenschaar gebruikt, controleer dan het netsnoer en de stekker voor en na elk gebruik.

 • Zijn ze goed geïsoleerd?
 • Zien ze er verouderd of gebroken uit?

Als je tijdens het onderhoud een beschadiging opmerkt, mag je de machine niet meer gebruiken. Elektrische componenten mogen alleen door een gekwalificeerde elektricien vervangen of gerepareerd worden.

 • Laat de koolborstels om de 100 werkuren controleren door een gespecialiseerde dealer.
 • Laat de aandrijfkop en de drijfstang om de 50 werkuren controleren door een gespecialiseerde dealer.

Onderhoudsproducten

Bij elk gebruik is je heggenschaar onderhevig aan invloeden van buitenaf en hardnekkige verontreiniging. Ons zorgvuldig geselecteerde assortiment van STIHL onderhoudsproducten omvat al wat nodig is om je machine goed te laten werken.